Gradering

Vid graderingen visar man upp sina färdigheter för graderingsexaminatorn.
För att få gradera så krävs det att man uppfyller vissa minimikrav på träningstid och närvaro.
Med minimitid menas att man aktivt tränar hela den perioden.

Elevgrader

   
 Bältes kulörMinimitidNärvarokrav
6 kyuVitt 50%
5 kyuGul1 termin75%
4 kyuOrange1 termin75%
3 kyuGrön1 år75%
2 kyuBlå1 år75%
1 kyuBrun1 år75%

Mästargrader

   
1 dan 1.5-2 år75%
2 dan 2 år 
3 dan 3 år 
4 dan 3 år 
5 dan 5 år 
6 dan Förbundets beslut 
7 dan  Förbundets beslut 
8 dan Förbundets beslut 
9 dan Förbundets beslut 
10 dan Förbundets beslut 
6:e kyu  rokkyu Vitt bälte
5:e kyu  gokyu Gult bälte
4:e kyu  yonkyu Orange bälte  
3:e kyu  sankyu  Grönt bälte
2:e kyu  nikyu Blått bälte
1:e kyu  ikkyu Brunt bälteCopyright (C) 2016 :: Sportpalatset Örebro Budoklubb.
Sidan är sponsrad av SiteVision.

Föreningen är medlem i:

Riksidrottsförbundet
Svenska budo- och kampsportsförbundet